+ ชมภาพผลงานระบบ-ออกแบบและติดตั้ง ของทางบริษัท แฟคโตคอน จำกัด  คลิกที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  กลับสู่หน้าหลัก   
โครงการ : อาคารปฏิบัติการข่าว กอง 1 และ กอง 4
ที่ตั้ง : ศูนย์รักษาความปลอดภัย ถ.ลาดปลาเค้า
เจ้าของ : กรมยุทธบริการ กองบัญชาการกองทัพไทย
รายละเอียด : งานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบแสงสว่าง,
    ระบบเครื่องปรับอากาศ, หม้อแปลงไฟฟ้า
    400kVA 3P 24KV/416-240V
มูลค่าการก่อสร้าง : 3,878,961 บาท
ปีที่ก่อสร้างเสร็จ : 2555