+ ชมภาพผลงานระบบ-ออกแบบและติดตั้ง ของทางบริษัท แฟคโตคอน จำกัด  คลิกที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  กลับสู่หน้าหลัก   
โครงการ : ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
    วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
ที่ตั้ง : วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
เจ้าของ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายละเอียด : งานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบแสงสว่าง,
    ตู้ MDB, หม้อแปลงไฟฟ้า
    400kVA 3P 22KV/400-230V, ระบบไฟฟ้า
    สื่อสาร, ระบบเครื่องปรับอากาศขนาด
    330,000Btuh, ระบบDUCT AIR ,
    ระบบดับเพลิง, ระบบแสง-เสียง-ภาพ
    สำหรับโรงละคร, ระบบผ้าม่านโรงละคร
มูลค่าการก่อสร้าง : 15,363,725 บาท
ปีที่ก่อสร้างเสร็จ : 2555