+ ชมภาพผลงานการก่อสร้าง ของทางบริษัท แฟคโตคอน จำกัด  คลิกที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  กลับสู่หน้าหลัก   
โครงการ : ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
    วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
ที่ตั้ง : วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
    
เจ้าของ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
    
มูลค่าการก่อสร้าง : 48,000,000 บาท
ปีที่ก่อสร้างเสร็จ : 2555