+ ชมภาพผลงานการก่อสร้าง ของทางบริษัท แฟคโตคอน จำกัด  คลิกที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  กลับสู่หน้าหลัก   
โครงการ : ก่อสร้างอาคาร Garden of Innovation
    และต่อเติมชั้นดาดฟ้า อาคารกลุ่มนวัตกรรม
ที่ตั้ง : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี
เจ้าของ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
มูลค่าการก่อสร้าง : 37,866,967 บาท
ปีที่ก่อสร้างเสร็จ : 2552