+ ชมภาพผลงานการก่อสร้าง ของทางบริษัท แฟคโตคอน จำกัด  คลิกที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  กลับสู่หน้าหลัก   
โครงการ : คอนโด 7 ชั้น CPS
ที่ตั้ง : ถนน มาลัยแมน ต. รั้วใหญ่
    อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี
เจ้าของ : คุณสุทธิ โภควรรณวิทย์
มูลค่าการก่อสร้าง : 45,000,000 บาท
ปีที่ก่อสร้างเสร็จ : 2554