งานก่อสร้างด้านอาคารและออกแบบ
CPS คอนโด
สวทช.
ว.ท นาฏศิลป์ สุพรรณ
บจก. ฮาวแซท
บจก. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บจก. พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
โชว์รูมแสดงสินค้า เฮเฟเล่
บจก. ศุภาลัย (มหาชน)
อาคารสำนักงาน เฮเฟเล่
โรงพยาบาลเวชธานี
คลังสินค้า เฮเฟเล่
นานมั่งมี 2
กองบัญชาการกองทัพไทย
สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง
  งานระบบ-ออกแบบและติดตั้ง
 
งานก่อสร้างด้านอาคารและออกแบบ