บริษัท แฟคโตคอน จำกัด เรา คือ บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้าง ที่เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรและสถาปนิก ที่มีประสบการณ์
มีความรู้ ความชำนาญ และประสบความสำเร็จ มากว่า 20 ปี นับตั้งแต่ ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2537
 
บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจในความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองสถานะทางการเงิน จากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังสร้างงานที่มีมาตรฐานและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาความสามารถและการให้บริการงานออกแบบที่มีคุณภาพ
รวมถึงการขออนุญาตก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้าง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, อาคารสำนักงาน, หอพัก
และอาคารที่พักอาศัยต่างๆ เป็นต้น
 
 ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับบริษัท
 บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  นวนคร คอมเพล็กซ์
 หมู่บ้าน ศุภาลัย โครงการ 3  โรงพยาบาล เวชธานี